Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Zdolność kredytowa

Z definicji zdolności kredytowej wynika, ze jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umówionym terminarzu spłat określonym w umowie kredytowej. Innymi słowy jest to odpowiedni poziom dochodów jakie otrzymuje kredytobiorca oraz maksymalna wysokość raty spłaty kredytu. Banki w ocenie zdolności kredytowej biorą także pod uwagę stabilność sytuacji zawodowej osoby ubiegającej się o kredyt . Sposób  wyliczania zdolności jest w większości przypadków taki sam.

Od dochodów osiąganych przez kredytobiorcę odlicza się stałe koszty. W ich skład wchodzą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz opłaty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Następnym krokiem jest podzielenie pozostałej kwoty na ilość osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy. Po odjęciu wszystkich kosztów pozostaje wartość jaką ma stanowić wysokość przyszłej raty kredytu. Z uwagi na to, ze pożyczane pieniądze pochodzą z depozytów złożonych przez klientów, bank udzielając kredytu podejmuje ryzyko. Nie da się ze stuprocentową pewnością ocenić czy kredytobiorca wywiąże się terminowo ze spłaty.

Trudno też przewidzieć okoliczności, które mogą mu w tym przeszkodzić. Dlatego ocena zdolności kredytowej pozwala ocenić stopień ryzyka związany z konkretna umową kredytową nie tylko w momencie jej podpisywania ale także przez cały okres jej trwania. Prawo bankowe szczegółowo określa jakimi kryteriami powinny kierować się banki w ocenie zdolności kredytowej. Jednym z nich jest posiadanie przez klienta karty kredytowej. Karty kredytowe zdecydowanie obniżają zdolność do zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. Analitycy kredytowi starają się unikać sytuacji, w której klient posługując się kilkoma kartami kredytowymi popadnie w spiralę zadłużenia, której nie będzie w stanie spłacać.

Banki oprócz badania kondycji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, biorą pod uwagę także takie czynniki jak wiek, wykształcenie, stan cywilny ale również profil zawodowy. Wszystkie te informacje pozwolą zminimalizować ryzyko jakie musi podjąć bank. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, warto przeprowadzić własną, rzetelną ocenę zdolności kredytowej. Warto uwzględnić w tej ocenie jakiekolwiek zmiany na poziomie zarobków. Pozwoli to uniknąć wielu rozczarowań, nerwów a przede wszystkim oszczędzi czas.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *