Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Kredyt studencki

Kredyt studencki jest ofertą bankową skierowaną do wszystkich studentów, bez względu na typ uczelni, czy jest ona publiczna czy niepubliczna. Mało istotny jest również tryb w jakim toczy się nauka, czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne. Kryterium niezbędnym, aby ubiegać się o kredyt studencki, jest wiek studenta, musi on rozpocząć naukę przed 25 rokiem życia. Możliwość uzyskania takiego kredytu uzależniona jest również o tego, czy student korzystał wcześniej z podobnych produktów bankowych.

Maksymalna kwota kredytu o jaką student może wnioskować to 36 tysięcy złotych, jednak nie jest ona wypłacana jednorazowo, bank wypłaca ją w comiesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy, czyli przez rok akademicki. Maksymalny czas, na jaki można zaciągnąć kredyt to 6 lat, natomiast w przypadku studiów doktoranckich są to 4 lata. Miesięczna przyznawana kwota w roku akademickim 2010/2011 wynosi 600zł. Warunkiem ubiegania się o kredyt studencki jest przedłożenie w wybranym banku stosownych dokumentów. Należy do nich zaświadczenie o dochodach studenta ale także członków rodziny wnioskującego o kredyt. W ubiegłym roku maksymalny dochód na jednego członka rodziny nie mógł przekraczać 2500 tysiąca złotych. W grudniu 2010 roku Minister Edukacji zapowiada zmianę w wysokości maksymalnego dochody na osobę w rodzinie. Studentom, których dochody nie przekraczają 600 zł netto, mogą ubiegać się o poręczenie w 100 proc z  budżetu państwa. Poręczenia mogą także dokonać rodzice studenta, posiadający stałe dochody.

Osoby, których dochody kształtują się w przedziale 600 zł-1 tyś. netto uzyskują poręczenie w wysokości 70 proc. Do składanego wniosku należy dołączyć także zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt, ze jest się studentem. Po przyznaniu kredytu student zobowiązany jest dwa razy w roku przedstawiać w banku aktualną legitymacje studencką. Spłata tak zaciągniętego zobowiązania następuje po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów.

Przez ten okres odsetki od kredytu spłaca państwo. Jednak studenci, którzy kończąc uczelnię znajdują się w 5 proc. najlepszych absolwentów mogą ubiegać się o umorzenie do 20 proc. kredytu lub o 20 proc. ulgę w jego spłacie. Spore zainteresowanie kredytami studenckimi związane jest między innymi z tym, że zostało przewidziane dla nich niższe oprocentowanie niż dla innych produktów  bankowych.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *