Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Fundusze

Fundusz pożyczkowy jak nazwa wskazuje to instytucja nie będąca bankiem, która swoją działalność koncentruje na udzielaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie pożyczek. Fundusz zawierając umowę z pożyczkobiorcą zobowiązuje się do przekazania na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej stając się tym samym pożyczkodawcą.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się jednocześnie do zwrotu określonej kwoty w umowie w podanym terminie. Jednocześnie pożyczkobiorca zobowiązany jest w zamian za udzielenie pożyczki zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających nic innego jak formę oprocentowania. W efekcie końcowym fundusz zyskuje środki na prowadzenie działalności, pożyczkobiorca środki na podjęcie działań gospodarczych. Docelową grupą klientów dla funduszu pożyczkowego są mikro i małe przedsiębiorstwa ale również osoby bezrobotne rozpoczynające działalność gospodarczą. Skutkiem ich działalności jest poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw co sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy. Wśród funduszy pożyczkowych możemy wyróżnić takie, które udzielają pożyczek niskoprocentowych poprzez instytucje posiadające w swojej ofercie różne stopnie preferencyjności aż po instytucje czysto komercyjne.

Prowadzeniem funduszy zajmują się najczęściej różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje ale także spółki o rozmaitej formie prawnej. Spośród funduszy pożyczkowych wyodrębniamy również fundusze mikropożyczkowe, które charakteryzują się uproszczonym trybem przyznawania pożyczki. Opierają się na dokładnej analizie wiarygodności oraz rzetelności pożyczkobiorcy. W praktyce zazwyczaj jest to rozmowa z doradcą. Wartość pierwszej pożyczki jest niewielka w stosunku do każdej następnie udzielanej wraz ze wzrostem wiarygodności pożyczkobiorcy. Klientami, którzy korzystają z oferty funduszy mikropożyczkowych są zazwyczaj ludzie w trudnej sytuacji finansowej lub mikroprzedsiębiorstwa, które maja trudność w uzyskaniu kredytu.

Fundusze pożyczkowe swoje istnienie zawdzięczają kapitałowi pożyczkowemu. Skuteczne wspomaganie płynności finansowej mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw jest uwarunkowana od wielkości kapitału pożyczkowego, jaki pozostaje do dyspozycji funduszom pożyczkowym. Pocieszająca jest wiadomość, że kapitał w funduszach pożyczkowych cały czas wzrasta.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *